Tag: unge


Ungdom velger bort mobile nettsider


En undersøkelse utført på det norske nettsamfunnet Biip.no viser at ungdom foretrekker såkalte «apps» fremfor mobile nettsider.