Tags: ssb

A blog by Erling Løken Andersen on random entrepreneurial topics.

  • SSB og fri informasjonsflyt

    Følg saken på Twitter: #ssbdata I internett sin spede begynnelse runget krigsropet «Information wants to be free» blant cyber-aktivistene. Mottoet henspeilte på revolusjonen som internett representerte, og måten samfunnet og informasjonsvoktere måtte tilpasse seg dette nye mediet. Mange følte seg sikkert truet av dette (og noen er det fortsatt),...

    Read more