Tags: Business

A blog by Erling Løken Andersen on random entrepreneurial topics.

  • Sentralbanker dikterer markedet

    Det er stigende forventninger til at ECB vil utvide QE som følge av at rentenivået forble uendret, og drev prisen på EUR/USD ned 1%. Prisene droppet fra 1.12 til 1.11 på det laveste. ECB president Mario Draghi varslet at avtagende vekst i fremvoksende økonomier, spesielt Kina er med å...

    Read more
  • What does Microsoft have against black people?

    Every now and then, a Megacorp does something really stupid. Founded in 1975, you'd think Microsoft knew their way around international business by now - but then something like this shows up...

    Read more