Erling Løken Andersen's blog

A blog by Erling Løken Andersen on random entrepreneurial topics.

 • Historien om Biip.no og Omega Media

  I forbindelse med at vi jobbet med å stokke om på innholdet på Biip.no, så skrev jeg teksten nedenfor. Det er historien om Biip.no og Omega Media; og hvordan vi tok selskapet fra 0 til 18 millioner kroner i omsetning i perioden 2005 til 2008. Tenkte at den kanskje også kunne passe godt inn på bloggen, all den tid jeg ikke har oppdatert den på svært lenge. // Erling

  Hva er Biip.no?

  Biip.no er et norsk nettsamfunn som ble startet i 2005 av ungdomskameratene Erling Løken Andersen, Bo Myrås og Ozan Øzerk. Nettsamfunnet hadde vært under utvikling i flere år da det ble lansert i mai 2005. Mottakelsen var enorm: I løpet av den første måneden fikk Biip.no 25.000 registrerte medlemmer. I månedene etterpå vokste nettstedet sterkt og i slutten av 2005 hadde nettsamfunnet allerede langt over 100.000 medlemmer. Det ble ikke brukt én krone på markedsføring og veksten til nettstedet kom primært fra word of mouth-markedsføring i norske skolegårder.

  Foto: DN.no, ved Ståle Andersen

  Til å begynne med var nettsamfunnet et såkalt joint venture-samarbeid mellom Norsk Ideutvikling AS (senere omdøpt til Omega Media AS) og Telitas ASA. Telitas ASA var et norsk telekomselskap som blant annet leverte SMS- og MMS-baserte innholdstjenester, slik som ringetoner, MMS-bilder og abonnementstjenester som Dagens Horoskop. I 2006 skulle Telitas ASA selges til et japansk oppkjøpsfond og ledelsen i selskapet endevendte derfor alle muligheter til å kutte kostnader. På dette tidspunktet gikk Biip.no enda ikke i pluss. Utvikling, kundeservice og serverkostnader representerte betydelige utgifter som ble dekket av de to partnerne i prosjektet i fellesskap. Etter harde forhandlinger ble løsningen at Telitas ASA fikk tre ut av selskapet, mot at Omega Media kjøpte deres 50% eierandel for 1 krone. Omega Media forpliktet seg samtidig til å bære alle kostnadene i prosjektet selv.

  Datidens Facebook

  Ikke lenge etterpå begynte Biip.no å gå i pluss. Nettsamfunnet vokste i rekordfart og bare 1 år senere hadde Biip.no 250.000 medlemmer. Gründerne i Omega Media AS la hele tiden til nye funksjoner, som for eksempel muligheten til å sende ubegrenset gratis SMS fra nett, chattefunksjoner, mulighet for å laste opp bildealbumer og ulike måter for å gjøre brukerprofilen sin mer personalifisert. I ettertid er datidens Biip.no gjerne blitt sammenlignet med dagens Facebook.

  I 2007 begynte de unge gründerne i Omega Media AS å motta henvendelser fra ulike medieselskaper i inn- og utland om et mulig oppkjøp av selskapet. Interessentene for å kjøpe opp selskapet inkluderte blant andre Telenor, Viacom, MTG, Egmont, TV2 og Eniro. Biip.no – og eierselskapet Omega Media AS – hadde på dette tidspunktet over 350.000 medlemmer, med en omsetning på over 12 millioner kroner i året. Samtidig var det ingenting som tilsa at veksten skulle avta; nettsamfunnet mottok hver dag over 300 nyregistreringer og annonsører som Coca-Cola, Warner Bros., Sony Playstation, Puma og McDonalds flokket til nettstedet.

  Oppkjøpet i 2008

  I begynnelsen av 2008 innledet Biip.no og Omega Media konkrete oppkjøpssamtaler med et konsortium bestående av Egmont ogTV2/Nettavisen. Målet var å utnytte synergiene som lå i Egmont og TV2 sine ungdommelige plattformer til å fortsette ekspansjonen av Biip.no. Egmont eide rettighetene til blant annet Disney og Sony Playstation i Norden, mens TV2 satt på suksesser som Idol og ungdomssatsningen Waschera. Biip.no hadde på dette tidspunktet over 18 millioner kroner i omsetning og et resultat på 8,5 millioner kroner.

  I mars 2008 inngikk partene avtale om å selge Biip.no til Egmont og TV2. Totalt hadde nettsamfunnet da over 500.000 medlemmer. Kjøpesummen var hemmelig mellom partene, men ble i Dagens Næringsliv referert til å være opp mot 100 millioner kroner. De tre gründerne i Biip.no og Omega Media AS – Erling Løken Andersen, Bo Myrås og Ozan Øzerk – fikk alle utbetalt betydelige summer på privat hånd, samtidig som de forpliktet seg til å fortsette å jobbe i Biip.no i tre år.

  I løpet av de neste tre årene bidro flere ting til å begrense veksten til Biip.no. I 2008/2009 inntraff finanskrisen, noe som gjorde at mange annonsører begrenset markedsføringsbudsjettene sine. Biip.no hentet størsteparten av inntektene sine fra annonser og ble derfor rammet hardt av krisen. Samtidig lanserte Schibsted nettsamfunnet VG Nettby. VG Nettby ble en stor suksess og stjal mye av oppmerksomheten fra Biip.no. Biip.no var fortsatt populær blant ungdommen, men annonsørene foretrakk å kjøpe annonser fra VG sitt proffe salgskorps. Dette gikk hardt utover nettsamfunnets inntekter. Mot slutten av 2010 kom også Facebook for fullt til Norge. Facebook var ikke udelt negativ for Biip.no, da Facebook normaliserte bruken av nettsamfunn – som hittil primært vært en ren “ungdomsgreie”. Likevel gikk bruken av Biip.no sterkt ned, noe som igjen betød færre annonsevisninger, mindre annonseinntekster i Omega Media og til syvende og sist reduserte muligheter til å satse på utviklingen av nettsamfunnet.

  Bunnen nås

  I 2012 nådde Biip.no en milepæl; bindingstiden til gründerne var gått ut. Samtidig hadde bruken av nettsamfunnet gått betydelig ned og inntektene var fallt til et rent minimum. Gründerne Bo Myrås og Ozan Øzerk hadde forlatt selskapet for å satse på andre prosjekter. Da den siste gründeren – Erling Løken Andersen – også meldte at han ville forlate selskapet ble eierne Egmont og TV2 tvunget til å handle. I midten av 2012 innledet de derfor forhandlinger med Erling Løken Andersen om et mulig tilbakekjøp av Biip.no. Egmont og TV2 hadde på dette tidspunktet lite å vinne på Biip.no: de hadde avskrevet enorme verdier på prosjektet, samtidig som det var liten tegn til bedring. Partene inngikk derfor en tilbakekjøpsavtale som priset Biip.no – og eierselskapet Omega Media AS – til en svært lav sum. I etterkant av dette var prosjektet tilbake på en av de opprinnelige gründernes hender.

  Perioden 2013-2015 brukte ledelsen i Omega Media på å restrukturere selskapet. En del ansatte måtte gå, samtidig som selskapets konsulentvirksomhet ble betydelig utviklet. Selskapet påtok seg blant annet konsulentoppdrag for Rema 1000,Krogsveen, Manpower, m. fl. Selskapet fortsatte å satse på forskning og innovasjon, herunder en rekke innovasjonsprosjektet knyttet til selskapets to medieplattformer; Biip.no og Spill.no. I 2015 begynte også videreutviklingen av Biip.no, med fokus på å utvikle et nestegenerasjons hybrid-nettsamfunn. Fokuset var på å kombinere de beste funksjonene fra andre medier som Facebook, Instagram og Tinder, med fokus på det norske ungdomsmarkedet. Den nye versjonen av Biip.no er i skrivende stund enda ikke ferdig, men er estimert ferdigstilt mot slutten av 2016.

  Biip.no er i dag eid 100% av Omega Media AS. Omega Media AS er igjen et datterselskap av investeringsselskapet Omega Ventures AS. Selskapet har i dag 8 ansatte, med hovedkontor i Akersgata 47 i Oslo sentrum.

  PS: Denne historien henger også tett sammen med historien om Omega Media og Spill.no, som kan leses på Spill.no.